Kanunlar


Kanun No
 
R. G.
 Tarihi
R. G.
Sayısı
Word
         
4734
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş)
10.11.2012
28463
         
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 5812 sayılı Kanun İşlenmemiş Hali
       
4735
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş)
05.12.2008
27075
         
4735 Sayılı Kamu İhale Kanunun 5812 sayılı Kanun İşlenmemiş Hali
       
         
6359
Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
10.11.2012
28463
         
6353
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
12.07.2012
28351
         
6287
İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11.04.2012
28261
         
6288
Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
04.04.2012
28254/M
         
6111
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
25.02.2011
27857/M
         
6093
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
30.12.2010
27801
         
5917
Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
10.07.2009
27284
         
5812
Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05.12.2008
27075
         
5794
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
06.08.2008
26959
         
5784
Elektrik Piyasası Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26.07.2008
26948
         
5763
İş Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
26.05.2008
26887
         
5737
Vakıflar Kanunu
27.02.2008
26800
         
5726
Tanık Koruma Kanunu
05.01.2008
26747
         
5680
Kamu İhale Kanunu Ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
07.06.2007
26545
         
5625
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
26.04.2007
26504
         
5615
Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
04.04.2007
26483
         
5583
Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28.02.2007
26448
         
5436
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
24.12.2005
26033
         
5312
Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
11.03.2005
25752
         
5255
İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanunu
13.11.2004
25642
         
5226
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
27.07.2004
25535
         
5020
Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
26.12.2003
25328
         
4964
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
15.08.2003
25200
         
4761
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
22.06.2002
24793
         
         

 

Kanun Hükmünde Kararnameler


KHK No
 
R. G.
 Tarihi
R. G.
Sayısı
Word
KHK/638 Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
08.06.2011
27958/M
         
KHK/661
KHK/661 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
02.11.2011
28103/M